Ontruiming na gaslek nabij bedrijfsverzamelgebouw

Groningen – Een bedrijfsverzamelgebouw aan de Travertijnstraat in de stad Groningen is woensdag korte tijd ontruimd geweest.

De oorzaak hiervan was een gaslek. De hulpdiensten kregen halverwege de middag de melding van een gaslek nabij het Diamant College aan de Diamantlaan in de stad Groningen. De hulpdiensten rukten hierop massaal uit. Ter plekke gekomen hebben brandweerlieden meerdere metingen gedaan. Echter was het gebied waarin gemeten werd dermate groot , dat de brandweer hierop opschaalde naar ”middel incident” wat in hield dat er een extra voertuig van de brandweer ter plekke kwam. De brandweer heeft op meerdere plaatsen , waaronder nabij een bedrijfsverzamelgebouw , metingen verricht. De brandweer bloot preventief het gebouw te ontruimen. Na meerdere metingen werd er rond 17:00 uur werd het incident overgedragen aan netbeheerder enexis , en de gemeente. Zij zullen verder onderzoek doen naar de toedracht van het gaslek.

 

Beeld: Raymond Bos / RDB Producties